Фондация We Are Water на Roca подкрепя призива "Водата е твое безусловно право"

22.03.2019 / 11:50 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

По повод днешния Световен ден на водата фондацията има различни инициативи.

 

Водата е важен природен ресурс, за да задоволяваме основните си потребности за хигиена, хидратация и хранене. Въпреки това, все още не всеки има достъп до нея.

 

Приблизително 2,1 милиарда души се нуждаят от безопасно управлявани услуги за питейна вода... От тях 1,3 милиарда имат достъп до подобрен източник на питейна вода, но той е на разстояние, което изминават в рамките на 30 минути... 423 млн. души добиват водата си от незащитени кладенци и извори... 152 милиона използват нетретирани повърхностни води от естествени или изкуствени езера, реки или потоци...

 

Фондация We Are Water на Roca подкрепя призива Водата е твое безусловно право

 

За да се справим с тази ситуация, ООН предлага да анализираме причините. С мотото „Стоим зад правото на всеки един" ("Leaving No One Behind") ни напомня, че достъпната и чиста вода е основно човешко право и съществена част от света, в който искаме да живеем. Не можем да продължим напред като глобално общество, докато 3 от всеки 10 души нямат достъп до безопасни услуги за питейна вода.

 

ООН насочва вниманието върху начина, по който липсата на инфраструктура, лошото управление на услугите, бедността и неравенството, климатичните промени и нарастването на населението - през 2030 г. ще достигне 8,5 милиарда и 9,7 милиарда през 2050 г. - влияят върху постигането на целта за обезпечаване на право на вода за всички.

 

За да подпомогне повишаването на осведомеността по този въпрос, фондация We Are Water тази година, разпространява деформирана карта на света. Тя се основава на достъпа на жителите на всяка страна до основни услуги за питейна вода. С нея бързо се откриват районите по света в най-неравностойно положение. Целта на акцията е да подкрепи кампанията на ООН.

 

Фондация We Are Water на Roca подкрепя призива Водата е твое безусловно право

 

Междувременно, фондация We Are Water води глобалната кампания за повишаване на осведомеността "Скритият живот на водата" (THE HIDDEN LIFE OF WATER). В съответствие с тазгодишната тема, Фондацията потвърждава ангажимента към ООН за постигането на седемнайсетте Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) и показва значимостта на водата, която не можем да видим: #thhiddenlifeofwater.

 

Акциите, организирани от фондация We Are Water за Световния ден на водата, се допълват от различни събития и кръгли маси в страни, където тя присъства. Такива са Испания, Португалия, Великобритания, Аржентина, Индия и други.

 

Фондация We Are Water има две основни цели. Първата е да повишава осведомеността и да насърчава дебат сред обществеността и организациите за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се постигне справедливо развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората цел е да се извърши цял набор от действия, които да се противопоставят на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейността на фондацията включват участие в проекти за инфраструктура, образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени в най-нуждаещите се райони в света.


 

   още от Новини