Държавен вестник, бр. 6 от 21.I

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 4 от 17 януари 2020 г. за създаване на център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – бургас
 
Указ № 1 от 13.01.2020 г. за награждаване на г-н моайад фатхала елдали - извънреден и пълномощен посланик на арабска република египет в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 
Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на република България и правителството на социалистическа република виетнам за периода 2019 - 2023 година (одобрено с решение № 669 от 7 ноември 2019 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 27 декември 2019 г.)
 
Договор за покупка и доставка между правителството на република България и правителството на държавата нидерландия за закупуване на минен ловец "мааслуис", клас "трипарти", с бордови № м856, и минен ловец "хелевутслайс", клас "трипарти", с бордови № м859(ратифициран със закон, приет от 44-то народно събрание на 6 декември 2019 г. - дв, бр. 99 от 2019 г. в сила от датата на уведомяването - 23 декември 2019 г.)
 
Решение № 1732-нс от 16 януари 2020 г. относно обявяване на деан стоянов станчев за народен представител от тридесети изборен район – шуменски
 
Решение по доклада за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
 
Решение за попълване състава и ръководството на комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
 
Решение за попълване състава на комисията по правни въпроси
 
Решение за промяна в състава на комисията по политиките за българите в чужбина
 
Решение за промяна в състава на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 
Решение за приемане на годишния доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.
 
Решение за приемане на годишния доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "анализ на пазара на пощенските услуги"
 
Решение № 19 от 9 януари 2020 г. за приемане на правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
 
Решение № 19 от 17 януари 2020 г. за приемане на отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2019 година и за приемане на националната статистическа програма за 2020 година
 
Национална статистическа програма за 2020 година
 

Променени актове

Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването