Държавен вестник, бр. 34 от 9.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 6 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник в строителството"
 
Решение № 234 от 6 април 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "малък плаж - лозенец", община царево, област бургас
 
Решение № 235 от 6 април 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "каваци-юг", община созопол, област бургас
 
Указ № 78 от 07.04.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.
 
Указ № 79 от 07.04.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2020 г.
 
Закон за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (дв, бр. 28 от 2020 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2020 г. (дв, бр. 100 от 2019 г.)
 
 

Променени актове

Закон за държавната собственост
 
Закон за здравето
 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
 
Закон за държавния бюджет на република България за 2020 г.
 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.
 

Отменени актове

Наредба № 1 от 6 януари 2011 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник в строителството"