Започна изграждането на еко детска градина в Бургас

01.03.2017 / 13:54 - citybuildhome.bg
  свежо  

Нейната сграда ще бъде с висок клас на енергийна ефективност, с минимално потребление не енергия.

 

"Следващата есен детската градина ще отвори врати, ще има интересни кабинети за обучение, много зони за игра. Веднага след изграждането на детската градина започваме проектирането на новото районно полицейско управление. Имаме да изграждаме още една свързваща улица пред блок 122-ри и така ще затворим с нова инфраструктура целия квартал", каза при откриването на строителството в петък кметът Николов.

 

Изграждането на новата детска градина ще става поетапно. В първия етап, предмет на настоящия проект, ще бъдат реализирани основният и 2 съпътстващи модула на детската градина, докато третият ще бъде изграден във втори етап, за който ще бъдат осигурени допълнителни средства от собствени или външни източници на финансиране.

 

Започна изграждането на еко детска градина в Бургас 

 

В основния модул ще бъдат обособени административен корпус, мултифункционален учебен кабинет по компютърно обучение, изобразително изкуство, езиково обучение, библиотека и физкултурен салон, който ще служи и като концертна зала. В останалите два модула ще бъдат разположение занимални, спални, кухненски помещения, санитарни възли, преддверия със съблекални. До всички входове на сградата ще бъдат осигурени рампи за улеснение достъпа на хора в неравностойно положение. Специализиран асансьор ще осъществява връзката между всички нива, което допълнително благоприятства за осигуряването на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

 

Започна изграждането на еко детска градина в Бургас

 

Започна изграждането на еко детска градина в Бургас

 

Започна изграждането на еко детска градина в Бургас

 

В дворното пространство ще бъдат обособени шест детски площадки - по една за всяка отделна група, игрище за минифутбол и баскетбол, опитна градина, в която ще се отглеждат цветя и зеленчуци. Градинка и кътове за отдих ще допълват външното пространство. То ще бъде опасано със "зелена ограда" от цъфтящи храсти.

 

Започна изграждането на еко детска градина в Бургас 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА ТУК.

 

Обект "Изграждане на нова детска градина в районен център - Меден Рудник" се реализира със средства, осигурени по проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап" ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0001-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.


 

   още от Новини
   още от Любопитно