Училищната зала DEMOKRATOS на Think Forward победи в "Български архитектурни награди"

08.06.2018 / 13:48 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

„Проектът на архитект Галина Милкова и дизайнера Недко Николов демонстрира страст и желание да отиде по-далеч от обичайното и има послание", каза председателят на изцяло международното жури арх. Иън Ричи.

 

В рамките на форума SHARE Sofia 2018 вчера бяха представени 16-те номинирани проекта от първото издание на Български архитектурни награди. В конкурса участваха 41 проекта, осъществени през първите 10 години от членството на България в ЕС.

 

"Български архитектурни награди" имат за цел да  популяризират най-стойностните реализирани архитектурни проекти у нас,  да отличат техните автори - архитектите, и уникалността на идеята им с акцент върху качеството на архитектурата, естетиката, използваните иновации. В допълнение на това са оригиналност на концепцията и устойчивост на съответния проект за подобряване качеството на живот, значимост на проектите за социалния, културния и икономическия живот, оформящи съвременната визия на градовете като част от архитектурното наследство на България. „Българската архитектура като част от Европейската" беше мотото на първото издание, което се обявява и провежда в годината, когато България председателства Съвета на ЕС.

 

Проектите бяха селектирани от международен архитектурен борд и от международно жури, съставени от световни имена в архитектурата: британски архитект Йън Ричи /председател/ и членовете сър Филип Самин (Белгия), арх. Карем Язган (Турция), Паоло Бреша (Италия) и Шербан Тиганас (Румъния). Те определиха големият победител и 4 специални награди. Церемонията по връчването се проведе вчера вечерта в Телефонната палата в София.

 

Победителят е училищна зала ДЕМОКРАТОС на екипа арх. Галина Милкова и дизайнера Недко Николов, който получава поредната награда. Носителите на приза "Български архитектурни награди" получиха специално изработена статуетка с автор Стефан Иванов и грамота, придружена от сертификат с рецензии от международното жури, в което са поканени да участват в следващото издание на конкурса.

 

Училищната зала DEMOKRATOS на Think Forward победи в Български архитектурни награди

 

ДЕМОКРАТОС / DEMOKRATOS

Think Forward: арх. Галина Милкова, диз. Недко Николов

 

Съществуващата актова зала в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Свети Влас и прилежащото й фоайе заемат около 170 кв.м. Въпреки че това е най-голямата функционална зона в сградата, използването й е спорадично и обвързано с конретни събития, а достъпът до нея - ограничен и контролиран от училищното ръководство. Равният под на залата е предпоставка за лоша видимост. Сцената е разположена ексцентрично спрямо зрителната зала, а дълбочината й - преоразмерена, поради което част от сценичното пространство остава скрито за най-крайните седящи места. Всички описани проблеми произлизат от факта, че по проект пространството е замислено като столова с кухня, които впоследствие се преустройват в актова зала. Единственият спомен за предишната функция е продълговата стая с шубер, през който се подава пакетиран обяд.

 

Демократичният свят има нужда от училища, които възпитават независимост и любопитство, уважение към личността на децата, а не само към личността на преподавателя. В демократичните училища децата от ранна възраст се научават да взимат решения, като съставят сами учебния си план и избират как да го реализират - индивидуално, в група, в работилница или в учебен център. Училищната общност също действа като демократична структура, в която учители, ученици и родители имат право на глас. Крайната цел на демократичните училища е да оборудват младите хора със средства, които ще им дадат възможност да осъществяват мечтите си в духа на общочовешките ценности.

 

В процеса на проектиране авторите са дали не само решение на архитектурните проблеми, но са създали пространство, възпитаващо демократична култура. В него са заложени принципите на свобода, равноправие и плурализъм, характерни за демократичните училища.

 

"Демократос" е винаги достъпна зала, която може да се ползва в учебно и извънучебно време. Децата получават свобода на избор по какъв начин да ползват залата, като програмата й се определя наравно от учители и ученици. Това е модел, при който авторитарността отстъпва пред равнопоставеността, а задължителната програма - пред плуралистичното учене, зачитащо уникалността на всяко едно дете и правото му на избор. По тази причина в проекта е търсена максимална флексибилност на пространството, която позволява трансформация на залата в социален хъб, форум за дебати, учебен център, работилница, театрална и кино-зала, зала за презентации, столова.

 

Училищната зала DEMOKRATOS на Think Forward победи в Български архитектурни награди

 

В обхвата на интериорния проект попадат зрителното и сценично пространство, както и фоайето пред актовата зала. В зрителната зала са изградени амфитеатрален форум, компютърен кът за самоинициирано знание, в който е заложена платформата за самообучение Кан Академия, и свободна зона. Последната може да се преаранжира в зрителна зала със седящи места, работен кът с мобилни маси, форум с кръгла маса или столова. Силната слънчева светлина, навлизаща от прозорците, се контролира от два вида щори, комбинирани в обща кутия. Прозирните щори осигуряват мека дневна светлина, а блекаут щорите изолират напълно светлината при кино прожекция, сценично изпълнение или мултимедийна презентациия.

 

Проблемът с ексцентричното разположение на сцената спрямо зрителната зала е решен чрез цветово и архитектурно отделяне на стълбите, обслужващи амфитеатралния форум. По този начин средната ос на зрителната зала съвпада с оста на сцената. Двете зони са отделени цветово, но физическата граница между тях е мобилна.

 

Поради голямата квадратура на сценичното пространство е създадена метална таванна конструкция с подвижна театрална завеса, чрез която може да се контролира дълбочината на сцената в зависимост от вида на сценичното представление. Поставена в началото на сцената, завесата загражда 45 кв.м. репетиционна зала с огледална стена. В същата позиция осигурява фон за киноекран, чиито механизъм е скрит в портала на сцената.

 

Осветлението и в двете зали е проектирано да обслужва всички възможни функционални сценарии. Запазена е основната функция на фоайето пред актовата зала - разпределителен хранителен пункт с хигиенна зона с две мивки. Добавени са дървени места за релаксация.

 

Центърът на пространството е подчертан с артистично представения смислов акцент на проекта - висящата инсталация „Дървото на не-знанието" - обърнато надолу стилизирано дърво, чието отражение отвъд познатата реалност се проектира като корени на знанието. То интерпретира идеята на Яков Хехт за вселенското познание извън пределите на училищната програма, към което може да ни отведе единствено любопитството.

 

Училищната зала DEMOKRATOS на Think Forward победи в Български архитектурни награди

 

"Демократос" е поредният проект от поетапна стратегия за цялостна реновация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в Свети Влас и трансформирането му в училище със статут на иновативно. От 2015-та година досега съвместно с училищното ръководство авторите реализираха творческото пространство "5 СТАИ", както и първото училище на открито в страната "OUT-OF-SCHOOL". Тези проекти са предшествани от още два уникални за страната ни - FUN ROOM и Творческа стая в ГПАЕ "Гео Милев" в Бургас.

 

Целта на проектите е да предложат решение на наболели проблеми като детската свръхактивност, често прерастваща в насилие, непроменящата се училищна среда, която все още толерира индустриалния поточен подход за усвояване на знания, ограниченото право на избор на учащите се и др. Облагородяването на средата улеснява и въвеждането на нови методики на преподаване. Успоредно с промените с всяка година се увеличава броят на записаните ученици.

 

Училищната зала DEMOKRATOS на Think Forward победи в Български архитектурни награди

 

Арх. Милкова и дизайнерът Николов са започнали да работят заедно преди пет години. "Свърза ни решението да създаваме етична и социална архитектура и да прекрачим границите към другите изкуства - музика и поезия", каза Галя. Голяма част от проектите им са със социална насоченост. "Искрено вярваме, че архитектурата и дизайнът имат по-възвишена роля от чисто утилитарната и могат да дават решение на належащи обществени проблеми", добави Недко. Наскоро проектът "Демократос" на Think Forward получи и златно отличие в A' Design Award & Competition.

 

Още подробности - в CityBuild.bg.


 

   още от Новини
   още от Детска стая
   още от Арт