„Трансформации”- експозиция от живопис и рисунки на Спартак Паскалевски

25.09.2020 / 11:40 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Ще може да я видите в изложбените зали „Рафаел Михайлов” във Велико Търново.

 

„Трансформации”- експозиция от живопис и рисунки на Спартак Паскалевски

 

Поредната изложба на Спартак Паскалевски концептуално се дистанцира от традиционно приетото изложение на творби. Авторът предизвиква зрителя да откликне като потенциален притежател на избрани и пожелани от него картини, представени в експозицията.  Отделни идейни превъплъщения в изложбата се предхождат от   инициативата на създаденото във Велико Търново експериментално студио „Трапезия" и представената през 2017 година експозиция.  Обединението е на няколко творци с различен поглед към света - на самобитния баснописец Антон Труфев, на историка и литератора Милка Денева, на илюстраторката на множество книги Дешка Денева. Чрез творчеството си те разкриват различни аспекти на взаимоотношението реално-претворено, подсказани от непосредствения живот, от историческите асоциации на спомените като съхранени ценности на културата.


Основна концептуална идея на изложбата е „Човекът, т.е. звучащият Човек" - изконен носител на трансформирания исторически опит, устремен към собственото си пресътворяване (в непрестанен диалог с хармонията в природата). За Спартак Паскалевски този хармонизиращ порив носи дълбинните гласове и звуци от недрата на генетичната човешка памет. Художникът се интересува от зависимостта между витално природното и преобразеното от човешката фантазия, от пораждащата множество звукове странна материя и форма на музикалните инструменти.

 

Проф. д.ф.н. Румяна Златанова


 

   още от Новини
   още от Арт