Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември

19.11.2018 / 11:19 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Решаването на проблемите с достъпа до вода и канализация са приоритет на международна фондация We Are Water на Roca.

 

Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември

 

В съответствие с програмата за устойчиво развитие ООН обявява 19 ноември за Световен ден на тоалетната. Целта е повишаване осведомеността на хората по света по проблемите, свързани с канализация и хигиенни условия и за необходимостта те да бъдат решени.

 

Днес 892 милиона души продължават да облекават естествените си нужди на открито. Това води сериозни последствия за околната среда и тяхното здраве. Замърсените води, които по-късно консумират, причиняват заболявания като диария. Те са причина за смъртта на 361 000 деца на възраст под 5 години на годишна база.

 

Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември

 

Концепцията за отпадъците не е присъща за природата. В природата, след края на жизнения си цикъл, ресурсите естествено се рециклират и запазват баланса. Според предложение на ООН от 2018 г., в някои случаи е достатъчно да се възпроизведат тези естествени цикли, за да се намери решение на някои от най-важните проблеми, свързани със санитарната защита в някои части на света.

 

Природата зове и ние трябва да чуем. Затова Фондация We Are Water се присъединява към кампанията "Когато природата зове, имаме нужда от тоалетна". Фондацията организира конференция за обсъждане и представяне на решения за канализация, които работят в хармония с околната среда и дават възможност на общности да управляват отпадъците си с наличните ресурси. Представени са и проекти, насочени към подобряване на санитарната ситуация навсякъде по света.

 

Милиарди хора нямат тоалетни и не могат да отговорят подобаващо на естествения призив на своите физиологични инстинкти. Тази липса на тоалетни означава, че: 60% от световното население - около 4,5 милиарда души нямат тоалетна в домовете си; водата и почвата, които поддържат човешкия живот, се замърсяват; 1,8 милиарда души пият вода, която може да бъде заразена с изпражнения.

 

Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември

 

Санитарните решения, основани на самата природа, се използват най-много в екосистемите за третиране на човешките отпадъци, преди да се върнат в околната среда. Повечето от тези решения са насочени към опазването и управлението на растителността, почвите и влажните зони, включително реките и езерата. Някои от тези решения са:

 

- Тоалетни с торище, което събира и обработва човешките фекални отпадъци, като по този начин осигурява торове за земеделието.

 

- Създадени от човека влажни зони и тръстикови масиви, които филтрират отпадъчните води, преди да се върнат в реките.

 

Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември

 

До 2030 г. трябва да постигнем Целите за устойчиво развитие (SDGs), сред които Цел 6 (SDG 6) "Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички". Целта е да се осигури канализация за цялото население на планетата, намаляване наполовина на нетретираните води и увеличаване на повторното им използване. Това са цели, за които работи и Фондация We Are Water. За съжаление, изглежда пътят до реализацията е все още дълъг.

 

Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември

 

Фондация We Are Water има две основни цели. Първата е да повишава осведомеността и да насърчава дебат сред обществеността и организациите за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се постигне справедливо развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората цел е да се извърши цял набор от действия, които да се противопоставят на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейността на фондацията включват участие в проекти за инфраструктура, образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени в най-нуждаещите се райони в света.


Досега Фондацията е осъществила 49 проекта в 21 държави, като помага на над 540 000 души. Някои от страните, в които Фондацията работи, са Еквадор, Индия, Бразилия, Мароко, Колумбия, Гвинея Бисау, Непал, Бангладеш, Демократична република Конго, Чад, Филипините в сътрудничество с престижни международни организации като Educo, Fundaciуn Vicente Ferrer, Intermуn Oxfam, Unicef, Fundaciуn Mujeres por Аfrica, Fundaciуn Pies Descalzos, World Vision International.


 

   още от Новини
   още от Еко