Семпла, технологична и съвременна очна болница

18.10.2017 / 11:35 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Идеите са синтезирани от трите пластики на варненския скулптор Альоша Кафеджийски пред и вътре в сградата.

 

Специализирана очна болница във Варна е с проектант „Жаки Арх Студио" ЕООД, арх. Жаклин Митова. Партерният етаж и голяма част от етаж 1 са поликлиничната част. 13 кабинета, обширни чакални с площ от 176 кв.м за партерния етаж и 115 кв.м за първи етаж, детски кът, две регистратури и удобства за пациентите създават спокойна и хармонична атмосфера. На етаж 1 е заделен сектор за административно – управленския персонал. Офиси тип „отворено пространство“ и удобства за почивка на работещите в това звено са осигурени в крило „администрация“.

 

Цял етаж от сградата е отделен за хирургична дейност, с всички обслужващи и приемащи пациентите помещения и удобства. Основните две операционни зали са разположени в архитектурния обем, облечен в окачена фасада. Затова са поставени щори с пълно затъмняващ ефект и задвижване от електромотори, които отвътре са затворени със стъклена стена, за да се запази антибактериалността на операционното помещение. Стените в залите са покрити в анти-рефлексен, анти-бактериален и закален лакобел (стъкло).

 

Семпла, технологична и съвременна очна болница

 

На третия етаж е разположен стационар. Две от стаите (с по две легла) са оборудвани с медицински реанимационни панели и служат като слединтензивни стаи. Всяко легло и стая има медицинска повиквателна система, свързваща пациента пряко с дежурната медицинска сестра.

 

Предвидени са Заседателна зала, Библиотека (с горно естествено осветление), Стая за почивка на персонала, Кабинет на управителя и панорамна тераса. Болницата разполага с подземен паркинг, като на същото ниво е ситуирана Учебна зала (също с горно, естествено осветление).

 

Семпла, технологична и съвременна очна болница

 

Създадена е единна система за контрол и управление на цялата сграда BMS (Building Management System). От едно работно място се наблюдава климатизацията, вентилацията, осветлението, микроклимата и параметрите на помещенията. Всички отваряеми части по фасадите, прозорци и врати са с вградени мотори и подлежат на контрол от системата.

 

Създават се различни сценарии за протичане на живота в сградата, както и постоянното им наблюдение, предвижда се около 30-40 % икономия при експлоатация. Външните жалузи ориентират своето завъртане спрямо положението на слънцето (на покрива на сградата има метеорологична станция). Използвана е система на Schuco.

 

Електричеството се проследява от така наречения „Енергиен мениджмънт“, както и връзката с дизел генератора, който е с мощност покриваща нуждите на цялата сграда. Това също би могло да доведе до икономия на електроенергия. Системата позволява и участие в свободния пазар на електроенергия. А всички санитарни консумативи са с вградени чипове и се следят с помощта на компютърна програма. Това улеснява презреждането им и експлоатацията им.


 

   още от Новини
   още от Интериорни проекти