Разработиха най-екологичния стаен климатик

24.04.2019 / 13:50 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Сплит системата за бита работи с хладилен агент R454C с изключително нисък потенциал на глобално затопляне (GWP) в сравнение с настоящите R410A и R32.

 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Thermal Systems, Ltd. - фирма от групата компании на Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), внедри за първи път в света хладилен агент R454C, предоставящ изключително нисък потенциал на глобално затопляне (GWP), в битови климатични системи от клас 2,5 kW. Компанията приложи патентована технология, която оптимизира потока на хладилния агент в топлообменниците. С това се избягват недостатъците на R454C, като например незадоволителни термодинамични характеристики на топлообменниците, породени от факта, че този хладилен агент представлява многокомпонентна смес. Вече е разработен прототип на битов климатик с R454C и MHI е в процес на подготовка на пускането му като масова продукция. Климатикът ще бъде пуснат като начало на европейския пазар, където екологичните регламенти са особено строги.

 

Разработиха най-екологичния стаен климатик

 

Хладилният агент R454C е с нулев озоноразрушаващ потенциал ODP (Ozone Depletion Potential) и потенциал на глобално затопляне GWP (Global Warming Potential) 146 (CO2=1). Стойността за GWP е приблизително 1/14 и 1/5 от съответните GWP показатели на широко използваните понастоящем хладилни агенти в битовите климатизатори: R410A (2090) и R32 (675). Цялостното въздействие върху глобалното затопляне (GWP х количество хладилен агент) от новия хладилен агент, използван в прототипа, е 91,3% по-малко от въздействието, което оказват предишни модели на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, предназначени за европейския пазар.

 

Разработиха най-екологичния стаен климатик

 

През октомври 2016 г. бе подписано „Изменението от Кигали" към Монреалския протокол, отнасящ се до веществата, разрушаващи озоновия слой. С този акт бяха засилени световните инициативи, насочени към спиране на глобалното затопляне. Изменението е наречено на името на столицата на Руанда, където на специална среща делегатите постигнаха договореност за постепенно намаляване на флуоровъглеводородите (HFC) и веществата, които не разрушават озона, но оказват неблагоприятно въздействие върху глобалното затопляне. В допълнение, от 2015 г. насам държавите-членки на Европейския съюз постепенно разширяват регламентите, засягащи продажба и употреба на такива вещества, включително HFC, със стойности на GWP по-високи от 150. Разработеният от MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES първи в света битов климатизатор, който използва хладилния агент R454C, е водещ и положителен отговор на тези международни тенденции.

 

Разработиха най-екологичния стаен климатик

 

Официален вносител за България на климатици MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-Япония е КОНДЕКС ЕООД.


 

   още от Новини
   още от Любопитно