Преустройство със запазване на стила и характера

18.01.2021 / 16:58 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Проектът за хотел "България" в Бургас получи награда за реконструкция на сграда от епохата на модернизма в конкурса АРХ ИНОВА 2020.

 

Преустройството на емлематичния хотел „България" в Бургас на ул. "Александровска" 21 е с главен проектант и проектант на реконструкцията „ВАНИКА 2" ООД (арх. Красимир Джеджев и арх. Ваня Мянкова) и проектант на интериорните решения „ВАМОС" ООД. Възложител е „България хотел миниджмънт" АД. Проектът получи специална награда за успешна реконструкция на сграда от епохата на модернизма в категорията „Хотели, ваканционни селища, сгради за спорт, туризъм и рекреация (реализации)" в Годишните архитектурни награди АРХ ИНОВА 2020.

 

Сградата на хотел „България" оформя силуета на централната  улица "Александровска" в Бургас. Тя е класическа композиция от ниско и високо хотелски тела с височина 67 метра в рамките на 22 етажа. Ниското тяло е с два надземни етажа, един подземен и частичен полуподземен. Високото тяло се състои от 17 хотелски етажа, един административен, инсталационен и технически етаж. 

 

В процеса на експлоатация, от откриването му през 1976 година, са извършвани редица промени - частични реконструкции и модернизации, вътрешни преустройства и основни ремонти, съобразявани с желанията на различни собственици и наематели, в резултат на които са нарушени някои основни функционални връзки в приемния блок, като тези със спортния комплекс и подземния паркинг. С времето хотелът престава да отговаря на съвременните функционални изисквания, топлотехническите и противопожарните норми.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Новото решение на хотел „България" е подчинено на изискването за покриване на нормите за бизнес хотел категория „четири звезди", подобряване и осъвременяване както на всички функции и инсталации, така и на визията му, при запазване стила и характера на хотела като част от архитектурния ансамбъл в централната част на града. За постигане на тези изисквания сградата е подложена на значителни реконструкция и преустройство, без промяна на габаритните й размери. 

 

Преустройство със запазване на стила и характера

Фасада юг

 

Особено внимание е обърнато на фасадното решение на обекта, който е една от знаковите сгради на брутализма в българската архитектура. Стремежът е бил максимално запазване на външния вид на хотела, независимо от направените във времето промени в неговата автентичност. В името на тази цел топлоизолацията на цялата сграда е изпълнена от вътрешната страна на фасадните стени от видим бетон. Тя е от негорим материал - минерални топлоизолационни плочи „Мултипор", изцяло залепени. Тази топлоизолация, освен че покрива изискванията за негоримост на високи сгради, позволява постигане на съвременните показатели за енергийна ефективност, без да има опасност от поява на конденз и съответно мухъл по стените. Видимият бетон, който е кородирал във времето, е почистен, импрегниран, неравностите в него са коригирани с мултифункционален разтвор на циментова основа и е боядисан с боя за бетон в цвят максимално близък до оригиналния цвят на бетона. По този начин усещането за видим бетон е максимално запазено.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Друга отличителна черта на съществуващото фасадно решение са облицовките от елоксиран алуминий по западната и източната фасади на високото тяло. Поради невъзможност те да бъдат почистени и възстановени, е решено да има изцяло нова облицовка от алуминиев композит в цвят повтарящ цвета на елоксирания алуминий. Всички дограми са също от елоксиран алуминий.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Съществена, успешна за общата визия, промяна е направена във входната фасада на ниското хотелско тяло, която бе в лошо експлоатационно състояние. Тази фасада по принцип се отличаваше от характера на всички други фасади на сградата и допускаше относително самостоятелна трактовка. Следвайки логиката на типичните за обекта  фасетирани алуминиеви обшивки по фасадата на високото тяло и пластиката на излизащите триъгълно напред прозорци на седемнадесетия хотелски етаж и по цялата северна фасада на ниското тяло, е проектирана нова декоративна решетка от вертикални, хоризонтални и диагонални алуминиеви профили в цвят по RAL 7016 (графит) и носещи триъгълни пирамиди от алуминиев композит с „елоксирано" покритие.  Височината на тези пирамиди намалява в посока на терасата-зимна градина на ресторанта „а ла карт". Тази градация придава динамика и осмисля намесата на терасата в общия характер на фасадата. 

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Окачената фасада зад решетката дава равномерен фон за нейното възприемане. Освен декоративна, решетката има и слънцезащитна функция. Липсата на пирамиди в най-долната част на фасадата дава възможност на посетителите във входното фоайе да имат визуален контакт с пешеходната зона пред хотела. Предвидено е и равномерно LED осветление по контура на триъгълните пирамиди. 

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Изпълнена е и нова козирка на главния вход, която следва логиката на докоративната решетка. Архитектурното оформление включва облицовка от алуминиев композит в цвят по RAL 7016 (графит) по колоните и периметъра на козирката и ромбовиден касетиран таван от „елоксиран" алуминиев композит с вградено ивично LED осветление. 

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Пет асансьора за високото тяло (три за посетители и два за персонал) са подменени с нови високоскоростни. Нови са и останалите три асансьора в ниското тяло. Изпълнена е и нова външна евакуационна стълба по цялата височина на хотела. Тази стълба, която е съществена намеса в неговия външен вид, е решена максимално ажурно. Това се постигна чрез конзолно закрепване на нейните носещи елементи към бетоновата конструкция на сградата. Тези елементи, изпълнени от горещо поцинкована стомана, се съчетават успешно с фасадата от видим бетон.  

 

Преустройство със запазване на стила и характера

Фасада запад

 

Преустройството на ниското тяло включва изцяло ново решение на приемния блок с нови функционални връзки между партер, мецанин, търговски обекти и подземен гараж.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Обособени са ново казино, ВИП зали и конферентен блок с многофункционална зала с 380 места.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

С ново решение са кухненският блок и всички технически, помощни и обслужващи помещения. Запазен, но напълно реновиран е отваряемият остъклен покрив, който е една от атракциите на основния ресторант.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Освен основния, има и „а ла карт" ресторант със зимна градина с общ капацитет 406 места.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Хотелът разполага още с лоби бар, бар мецанин, както и пиано бар за 92 посетители със самостоятелен вход отвън.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

В подземното ниво (решено изцяло наново) се фитнес и СПА-център с два басейна, хидромасажна вана и сауна парк.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Общият капацитет на хотела е 183 стаи и 11 апартамента. Хотелските стаи във високото тяло са с намален брой за сметка на увеличаване на площта на част от стаите. На последния панорамен етаж са предвидени шест луксозни апартамента.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Всички хотелски единици са оборудвани и обзаведени по най-високи хотелски стандарти. Осигурени са звукоизолация и повишена устойчивост на удар и същевременно е намалена общата маса на високото хотелско тяло, с което е подобрена сеизмичната му устойчивост. Проектирани и изпълнени са както пожароизвестителна инсталация, така и автоматична пожарогасителна система за гасене с водна мъгла. Това сравнително ново за страната решение, посредством малкия диаметър на използваните тръбни разводки, дава възможност за максимално запазване на светлата височина на помещенията и за компактен противопожарен резервоар. 

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Особено внимание е обърнато на фасадното осветление, изпълнено от фирма „Лайт фактор" ООД. Чрез него са акцентирани пирамидалните структури на фасадите, а високото хотелско тяло е подчертано както по вертикалните си ръбове, така с равномерно „звездообразно" осветление между тях.

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Преустройство със запазване на стила и характера

 

Преди дни стана ясно, че инвеститорът иска да изгради подземен паркинг до хотела и предлага да благоустрои и околното пространство със собствени средства.


 

   още от Новини
   още от Интериорни проекти