Офис с подвижни стъклени прегради

09.12.2019 / 11:18 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Фокусът на проекта е да създаде широк диапазон от пространства, съобразени с различни сценарии на използване - споделено, полусподелено и лично.

 

СКИЦА Студио създава работна среда, която да може да поеме над 180 работни места в пълния си капацитет. Задачата е била да се разработи интериорен дизайн в сграда, тогава все още на фаза груб строеж. Офисът заема цялата площ на етажа, което предполага дизайн, обхващащ всички елементи на пространството, включително техническата инфраструктура, функционалното разположение и визуалната идентичност. Студиото има свободата да създаде голямо разнообразие от пространства, които да отговорят както на нуждите на работния процес, така и на толкова важното качество на местата за релаксиране, взаимодействие и размишление.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Архитектурата на сградата и нейното местоположение определят организацията на вътрешното пространство. Симетрията в архитектурния план може лесно да се проследи и в концепцията на дизайна. Приемната и две зони за отдих са разположени по централната ос Север-Юг на сградата и съответно от двете страни на комуникационното ядро. Непрекъснато е зрителното поле към двете противоположни панорами - София и Витоша.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Двете сърца на всеки съвременен офис са организирани симетрично в тази централна част - кафетерията и конферентните зали. Тези две основни функции са дефинирани като два срещуположни стъклени обема, които лесно могат да се слеят заедно с приемната в едно голямо общо пространство за организиране на събития. Това е възможно посредством подвижни стъклени прегради, които напълно изчезват след като бъдат прибрани встрани.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

В централната част на офиса са разположени всички технически и сервизни помещения, в които се помещава ИТ оборудването. Фокусът на проекта е да създаде широк диапазон от пространства, съобразени с различни сценарии на използване - споделено, полусподелено и лично. Офисът разполага с осем конферентни зали за 12-15 човека, като три от тях могат да се трансформират в две отделни или една достатъчно голяма да поеме презентация за 50 човека. Три различни типа "телефонни кабини" предоставят възможност за видео конференции, обаждания и дискусии на четири очи или в малки групи.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Тези разнообразни пространствени възможности за комуникация между колегите са от съществено значение за днешния динамичен работен процес, но също така играят ключова роля в цялостната концепция на дизайна. Някои от тях са привлекателни, колоритни акценти, а други се преливат в околното пространство или едни с други, казват от СКИЦА Студио.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Разработен е проект за визуално графичният облик на офиса, който включва графични елементи върху вътрешното остъкляване, фототапети и графики по стените. Използването на корпоративни цветове, дърво, метал и стъкло с различна прозрачност създават пространства с характер в зависимост от тяхната функция и количество слънчева светлина.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Отличителна черта на проекта е възможността да се проследи единната концепция в изграждането на дизайна. Обемно-пространствената симетрия, цялостната цветова схема и организацията на плътни, полупрозрачни и прозрачни обеми постигат не само естетически качествена среда, но и интуитивна ориентация в пространството.

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради

 

Офис с подвижни стъклени прегради


 

   още от Новини
   още от Интериорни проекти
   още от Офис