Свой павилион ще има България на ЕКСПО 2020 в Дубай

10.06.2019 / 17:16 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Министерството на икономиката обяви обществена поръчка за организация на българското участие и вътрешно оформление на павилиона.

 

България ще представи своя павилион и цялостен образ по време на ЕКСПО 2020 в Дубай /ОАЕ/ в рамките на подтема "Мобилност". ЕXPO 2020 e от 20 октомври 2020г. до 10 април 2021 г., като участие в него са потвърдили 190 държави, включително България. 85 държави ще изградят самостоятелно своите павилиони, докато страни като Естония, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Молдовая, Грузия и България ще наемат изградени от организатора павилиони и ще имат задължението да разработят и завършат цялостното им вътрешно оформление.

Свой павилион ще има България на ЕКСПО 2020 в Дубай

Германия ще изгради своя павилион в подтема „Устойчивост" на площ от 4600 кв.м, като за участието си в ЕКСПО 2020 страната е отделила бюджет от 50 млн. евро. Същевременно федерална провинция Баден-Вюртемберг ще бъде представена с отделен павилион от 2000 кв.м. Подобно на немския, павилионът на Индия ще се простира на площ от над 4600 кв.м, като бюджетът само за строителството му е 50 млн. евро. Страни като Словения с по-малки терени - 1550 кв. м, са планирали средства в размер на 9.7 млн. евро за изграждането на павилионите си, а бюджетите за участие на Полша и на Чехия възлизат съответно на 20 млн.евро и 12 млн. евро. Държавите с наети павилиони са предвидили бюджети от порядъка на 4 млн. евро (Естония) - 4.5 млн. евро (Хърватия) за своето участие в ЕКСПО 2020.

 

Министерството на икономиката обяви обществена поръчка за цялостна организация на българското участие и вътрешно оформление на павилиона на стойност 5 700 000 лв. без ДДС, дейностите по която включват разработване на концепция на българския павилион, неговото изграждане, поддръжка и демонтаж, както и организирането на събития в рамките на  целия период от 6 месеца на ЕКСПО 2020 за представянето на България. Повече информация за обществената поръчка може да бъде намерена тук.

 

 

Темата на експото - „Свързвайки умовете, създаваме бъдещето", е вдъхновена от убеждението, че иновациите и прогреса се постигат от хората и обединяването на идеите по нов начин. Подтемите на изложението са „Мобилност" - как можем да реализираме потенциала и мечтите си за бъдещето, „Възможност" - как можем да стигнем до хората и ресурсите, необходими за постигане на този потенциал, и „Устойчивост" - как да преследваме мечтите и целите си мъдро, защитавайки нуждите на бъдещите поколения. На изложенията се представят държавите като такива, при съобразяване с темата и подтемите на изложението.

 

Участието на България в ЕКСПО 2020 ще допринесе за реклама на българското производство, технологии, услуги и иновативни решения, българските научни и културни постижения, както и намиране на възможности за реализацията на българските стоки на международни пазари. Изложението ще даде възможност на българските производители и износители за реализиране на продукцията им на международни пазари. Представяне предимствата на България като привлекателна дестинация за инвестиции и правене на бизнес и изграждане на позитивен имидж на страната, както и представяне на уникалните природни и културни дадености на България, с цел популяризиране имиджа на страната като туристическа дестинация.

 

Правилата на световното изложение ЕКСПО предоставят възможност участникът в изложението да си сътрудничи при организиране на съпътстващите събития със спонсори и партньори. По този начин се предоставя уникална възможност за представяне и популяризиране на българските региони и общини. Във връзка с това министърът на икономиката е отправил вече покана към българските общини за възможността да вземат участие, както и да представят предложения за събития и мероприятия за включване в програмата на българския павилион по време на ЕКСПО 2020.

 

Световното изложение е най-голямото международно изложение в света, организирано през периоди от 5 години, с което се цели държавите да покажат своите най важни икономически, културни и технологични постижения. Повече информация за ЕКСПО 2020 Дубай може да бъде намерена тук.


 

   още от Новини
   още от Арт
   още от Изложения