Откриват изложба 25 години специалност „Метал“

13.03.2017 / 13:44 - citybuildhome.bg
  свежо  

Тя представя творби на студенти, преминали в ателиетата през годините.

 

Откриват изложба 25 години специалност „Метал“

 

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА 

25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕТАЛ 

13-25 март 2017 

Откриване - 13 март, 18:00 часа

Галерия „Академия", ул. „Шипка" 1 

 

Днес от 18:00 часа в галерия „Академия" на НХА ще бъде открита юбилейна изложба на специалност „Метал" в НХА, по случай нейната 25-та годишнина. „Метал" е една от най-новите специалности в Националната художествена академия. Първите стъпки са направени през 1979 г., когато с указ на Министерския съвет се регламентира обучението на студенти по художествена обработка на метал. Заради проблеми с материалната база и преподавателския състав в специалността, първият прием на студенти е през учебната 1991/1992 г.

 

Първоначално обучението е с още неясно виждане за структурата и развитието на новата специалност. Няколко години специалността се опитва да намери своето място в Академията, но без учебна програма, подходящи ателиета и преподаватели това се оказва невъзможно.

 

Първи и единствен преподавател в началото е проф. Георги Чапкънов. С обявяването на конкурс за преподаватели през 1995 г. се създава екип от най-добрите специалисти в различните области на металопластиката, като всеки от тях основава и ръководи специализирано ателие. Няколко години по-късно специалността получава и необходимата материална база - ателиета и работилници, както и своите водещи преподаватели в лицето на доказали се художници в областта - професорите Богомил Николов, Димитър Делчев, Велислав Минеков и Иван Славов, а по-късно и доц. Емил Бачийски.  

 

Специалността бързо наваксва закъснялото си появяване, защото освен древните традиции, върху които стъпва, тя сама създава нова обществена потребност от художествено осмисляне на изкуството на творби от метал. Налице са талантливи преподаватели, художници с голям опит и международно признание, които със своя ентусиазъм увличат студентите, а те на свой ред демонстрират успехи не само в задължителната учебна програма, а и печелят награди в различни академични и международни проекти.

 

В четирите ателиета на специалност „Метал" се обучават последователно всички студенти от бакалавърската програма в следните области: топла и студена обработка на металите, ювелирно изкуство, медалиерство и монетен дизайн, както и проектиране на произведения от метал за конкретна архитектурна и природна среда.  

 

При обучението се използват последните научни и технологични постижения, съчетани с традиционни и иновативни материали. Учебните програми по различните специални дисциплини са съставени така, че да се допълват взаимно чрез различни гледни точки на изучаваната материя. Включена е и проблематика, свързана с характера, функцията и предназначението на художествената творба от метал, както и с методите на проектиране и композиране, формообразуване и визуализация на идеен проект. 


 

   още от Новини
   още от Арт