„Обекти и алегории“ - търсене на съавторство и диалог с публиката

23.10.2018 / 14:40 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Представяйки в картините си конкретно и предметно обекти, художникът Атанас Ташев провокира и предизвиква към тълкуване и осмисляне на изображенията.

 

ОБЕКТИ И АЛЕГОРИИ

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА АТАНАС ТАШЕВ

 

Галерия „Райко Алексиев"

ул. „Раковски" 125

25 октомври - 10 ноември 2018 г.

откриване - 25 октомври, 18 часа

 

„Обекти и алегории“ - търсене на съавторство и диалог с публиката

 

Елементите на видимия свят за художника са обекти за творческа интерпретация. Сетивно възприемани, те пораждат пластически и стилови решения. Самият избор на обекти вече съдържа отношението на художника. А пластическият израз носи и отправя неговите послания.


В своята изложба „Обекти и алегории" заявявам, че напрегнато търся съавторство и диалог с публиката. Представяйки в картините си конкретно и предметно обекти, художникът настойчиво провокира и предизвиква към тълкуване и осмисляне на изображенията. Метафорите, символите и алегориите принадлежат на културното поле, в което съществува или се заражда смисъл. Тъкмо в това поле на тълкуване и значения се осъществява диалогът автор-публика. Публиката има пълната свобода да придава пряко или преносно значение на образите, да ги интерпретира и тълкува или по свое желание да остава на територията на конкретното и сетивното.


Allegoria (гр.) означава иносказание. Алегория значи да се изобразява и говори едно, а да се разбира друго. Този тип образи следват древните и богати традиции на приказката, баснята, преданието, християнската култура. Те имат свой живот и в съвременното изкуство, и в литературата.


Изложбата ми се стреми да превърне (с участието на публиката) обектите в съвременни алегории. Лостовете като образ може да са любопитни със своята механика и пластика, но могат да са алегория на управлението и властта. Контрабасите биха могли да са алегории на музиката и изкуството, но могат да са просто складирани музикални инструменти. Турбината може да привлича със своята мощ, синхронизираност и ритъм, но би могла да изразява идеята за красотата на творческата сила и оптимизма на техническите постижения на човечеството. И т.н., и т. н...


Надявам се, че изложбата, интерпретирайки обектите като алегории, ще породи размисъл за човека, смисъла на съществуването ицивилизацията.

 

Атанас Ташев

2018г.

 

„Обекти и алегории“ - търсене на съавторство и диалог с публиката

 

„Обекти и алегории“ - търсене на съавторство и диалог с публиката

 

„Обекти и алегории“ - търсене на съавторство и диалог с публиката

 

„Обекти и алегории“ - търсене на съавторство и диалог с публиката


 

   още от Новини
   още от Арт