Маркират бои, които пазят здравето и природата

11.04.2017 / 13:24 - citybuildhome.bg
  свежо  

"Оргахим" е първият български производител в категорията, който сключва споразумение за сътрудничество в тази насока с независима и водеща лаборатория.

 

Нов символ върху кутиите се появява от април в магазинната мрежа и удостоверява, че продуктите съдържат под 1гр. летливи органични съединения /ЛОС/ на литър. Това е 30 пъти по-малко спрямо максимално допустимите норми на пазара в момента. Боите са проверени и утвърдени от EUROFINS и покриват всички изисквания за продукт в категория с най-ниски емисии на замърсители.

 

Маркират бои, които пазят здравето и природата

 

Летливите органични съединения /ЛОС/ са химикали, които се отделят във въздуха при стайна температура. Много от продуктите, които ползваме в домовете си, са източници на ЛОС не само при употребата им, но и при тяхното съхранение.

 

Сред най-разпространените източници на ЛОС са почистващите и дезинфекциращи препарати, ароматизаторите, аерозолните спрейове, консервантите за дърво, бои, лакове и разтворители. Те биха могли да предизвикат дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, гадене, умора, виене на свят или кожни раздразнения.

 

Според изследване на EnviroVent хората прекарват над 90% от времето си в затворени помещения. Нивата на органични замърсители са от 2 до 5 пъти по-високи в закрити помещения, а лошото качество на въздуха вътре е причина за 50% от заболяванията на хората работещи там.

 

За да намалим влиянието на летливите органични съединения /ЛОС/ върху човешкото тяло, трябва редовно да осигуряваме приток на свеж въздух в затворените помещения, а при употреба на продукти, съдържащи ЛОС, да осигурим добра вентилация и на помещението където се използват. При покупка на продукти е важно да се избират тези с най-ниски нива на ЛОС. Запасяването и съхраняването на такъв тип продукти в дома ни може да доведе до протичане и освобождаване на ЛОС във въздуха дори и да са затворени.

 

"Оргахим" е първият български производител в категорията, който маркира продуктите си и сключва споразумение за сътрудничество в тази насока с независима и водеща лаборатория. Тя ще застане с реномето си зад твърдението, че продуктите с тази маркировка съдържат 30 пъти по-малко ЛОС от разрешените за пазара норми. Първите продукти, които ще се маркират, са Леко със Сребърни йони и SPIRIT полутранспарентни бази мат и сатен.

 

Маркират бои, които пазят здравето и природата

 

Това е една от основните части от стратегията на компанията  за корпоративна социална отговорност - да  образова потребителите относно по-природосъобразни решения.


 

   още от Новини
   още от Еко