„Кнауф България“ получи Екологична продуктова декларация

14.11.2019 / 11:42 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Тя е за гипсовите плоскости типове A, H, DF, DFH2 и DFH2IR, произведени от завод „Марица“.

 

„Кнауф България“ получи Екологична продуктова декларация

 

Какво е устойчиво развитие и защо да се стремим към такова?

 

„Устойчивост - това е задоволяването на настоящите потребности, без да се намаляват възможностите на бъдещите поколения да посрещат своите нужди" (Брундтланд, 1987 г.). С други думи: ако искаме да запазим Земята като дом за децата ни, трябва да я пазим от замърсяване и да щадим ресурсите. Тревожното е, че консумираме значително повече: изследователската организация Global Footprint Network (Глобална мрежа за отпечатъка от човешката дейност) отбелязва Световния ден на изчерпването - денят, в който човечеството е изчерпало ресурсите, които Земята може да възстанови за 1 година. През 2006 година датата е била през октомври. Всяка година датата се измества напред, като тази година е 29-ти юли.

 

Строителството е отговорно за:

 

  • 35% от емисиите на парникови газове в атмосферата
  • 50% от консумираните природни ресурси
  • около 40% (по маса) от общото количество отпадъци
  • 40% от енергията, потребявана по време на жизнения цикъл на сградите

 

Строителството е важен икономически и социален сектор и затова екипи специалисти работят по подобряване на екологичния му отпечатък. Мерките са комплексни и включват различни аспекти от проектирането, строителството и експлоатацията на сградите: ресурсна ефективност, енергийна ефективност, гъвкавост по време на експлоатация, проектиране с оглед рециклиране и други.

 

Системи за „зелена" сертификация

 

За улеснение на проектантите и комуникацията с обществеността принципите на проектиране са обхванати в системи за „зелена" сертификация - LEED, BREEAM, DGNB и други. Инвеститорите и строителите с ангажимент към околната среда са възприели „зелената" сертификация на своите сгради като част от фирмената си култура и я изискват за всеки нов проект.

 

„Кнауф България“ получи Екологична продуктова декларация

 

Екологичната продуктова декларация

 

Системите за „зелена" сертификация оценяват строителните материали, вложени в сградата въз основа на Екологичната продуктова декларация (Environmental Product Declaration). Това е декларация, която обхваща данните за всички ресурси, вложени в производството на строителния продукт: материали, енергия, вода, транспорт, въздействията им върху въздуха, водата и почвата по време на целия жизнен цикъл, възможности за рециклиране.

 

Екологичната продуктова декларация е документ, съдържащ обективни данни - изготвя се по стандартизирана методика и се верифицира от независима страна. По отношение продуктите на „Кнауф България" това е немският институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда). Публикувана е на сайта на института, откъдето е достъпна за проектанти и заинтересовани лица.

 

„Кнауф България“ получи Екологична продуктова декларация

 

Вижте Екологичната продуктова декларация за гипсовите плоскости "Кнауф" тук.


 

   още от Новини