Изложба „Портрет“ ще представи 86 живописци и 56 скулптори

11.06.2020 / 15:17 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Автори от всички поколения ще покажат 114 картини и 70 скулптури. Почетно ще е представен един от законодателите в този жанр – проф. Андрей Даниел.

 

Названието „Портрет" поставя жанровата и тематична рамка на общата изложба на секциите „Живопис" и „Скулптура" в СБХ. Тази съвместна инициатива е резултат на усилията на ръководствата на тези секции със своите изложбени проекти да следват отблизо процесите на развитие и да дават поле за изява на творческите енергии в новата българска живопис и скулптура.

 

Изложба „Портрет“ ще представи 86 живописци и 56 скулптори

 

Изложбата е широко отворено пространство за представяне на жанра „Портрет" в цялото многообразие от проявления. Това е предпоставка за преглед и проверка на виталността и креативността на този жанр в динамиката на бързо променящия се социокултурен контекст.

 

Изложба „Портрет“ ще представи 86 живописци и 56 скулптори

 

Изложбата предлага плуралистичен и толерантен поглед, като събира в едно пространство широк и богат спектър от възгледи и пластични изразявания. В експозицията едновременно и паралелно съществуват, доказват своята жизненост полярно противоположни, дори конфронтирани естетически позиции - от академичен реализъм до условни и абстрахирани визии, от поетични и фантазни светове до крайно експресивни жестове. Това многообразие създава представа за днешното състояние на този традиционен жанр в изкуството.

 

Изложба „Портрет“ ще представи 86 живописци и 56 скулптори

 

Това е проект, който дава енергия на срещата и конфронтацията на крайно противоположни артистични визии на паралелно съществуване и сблъсък на конвенционални разбирания с иновативни, провокиращи и проблематизиращи границите в традиционните представи за портрет.

 

Изложба „Портрет“ ще представи 86 живописци и 56 скулптори

 

В изложбата ще бъдат присъдени три награди.

 

Изложба „Портрет“ ще представи 86 живописци и 56 скулптори

 

ПОРТРЕТ - ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА

Галерия на СБХ „Шипка 6"

16 юни - 30 юли

откриване - 16 юни, вторник, 18:00


 

   още от Новини
   още от Арт