Eнергийна ефективност, умни градове и управление на отпадъци - отново на фокус

23.01.2017 / 15:12 - citybuildhome.bg
  свежо  

Организатор на изложенията от 7 до 9 март в София е Виа Експо.

 

През годините трите паралелни инициативи: ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци), се утвърдиха като място за популяризиране на нови рентабилни и екологични решения. Предстоящото 13-то издание в Интер Експо Център в София ще привлече интереса на строителни фирми, проектанти, инсталатори, електроинженери, архитекти, консултанти, енергийни одитори, представители на местната и държавна власт, инвеститори в нови технологии и др. Сitybuild.bg е партньор на проявите. 

 

Eнергийна ефективност, умни градове и управление на отпадъци - отново на фокус 

 

ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) - изложение и форум. Изложението от 7 до 9 март ще покаже съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. На Форума на 7 март ще се коментира използването на възобновяеми източници за производство на енергия и повишаването на енергийната ефективност като приоритет в преминаването към нисковъглероден модел на икономика. 


Smart Cities (интелигентни градове) - единственото събитие у нас във формат „изложение - конференция". То има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи. Изложението и форумът от 7 до 9 март ще е място за среща между доставчици на решения и потребители. Участието в паралелната конференция е възможност за получаване на актуална информация за тенденции, законодателство и перспективи.

 

Save the Planet (управление на отпадъци) - като единствено специализирано изложение в България в тази област /тази година от 7 до 9 март/, то съдейства за популяризиране на съвременните технологии на пазара и за постигане на целите, които страната ни е поела до 2020 г.: 70% рециклиране на строителни отпадъци, 50% рециклиране на битови отпадъци и 35%  рециклиране на биоразградими отпадъци. Конференцията Save the Planet на 8 март отново ще отрази новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.

 

Eнергийна ефективност, умни градове и управление на отпадъци - отново на фокус

 

В областта на енергийната ефективностинтелигентните градове и управлението на отпадъци посетителите ще се запознаят с:

 

 • Хибридни системи за автономно захранване
 • Интегрирани системи за автоматизация на осветление; GPS системи за проследяване, за управление на транспортни потоци, автоматизирано плащане за преминаване на даден участък
 • Технология за дистанционно наблюдение, обработка на сателитни снимки, използвани в различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на дадена територия; за контрол на превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор; за интегрирано управление на градския цикъл за събиране на отпадъци
 • Наземно управлениена информационните системи - интелигентни автобусни спирки и дисплеи; улично и парково LED осветление и др.
 • Цялостни решения за модерни фабрики от ново поколение, както и за интелигентни жилищни, административни или търговски сгради
 • Котли на пелети; котли на дърва; котли на дървесен чипс; котли на дървесен чипс и пелети; термопомпи - с автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците; автоматично почистване на пепелта в специални кошчета
 • Оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци, стационарни и мобилни трошачки, сита
 • Инсталации за добив и утилизация на биогаз; газхолдери
 • Леки фотоволтаични покривни панели с отлични механични качества, с новаторска структура и оптимизирано тегло за изграждането на соларни покривни централи
 • Системи за когенерация и тригенерация, финансово изгодни за българските потребители - за осезаемо намаляване на сметките за електричество и отопление / охлаждане
 • Текстилни и метални въздуховоди с микро-отвори, благодарение на които се осигурява равномерно разпределение на температурата в помещенията, избягва се усещането за течение - лесни за монтаж и поддръжка, естетични и които намират приложение както в промишлени обекти, така и в заведения, молове, офиси, училища, басейни и много други
 • Различни видове термопомпи за битови и индустриални нужди (геотермални, въздушни и за отработен въздух) с всички необходими аксесоари за изграждането на една качествена отоплителна система
 • Интересни проекти за общински центрове за логистика и търговия с биомаса
 • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци
 • Решения за изгаряне на биомаса за получаване на пара. Най-новите законови разпоредби в Германия гласят, че от 1-ви януари се забранява утайките от пречиствателните станции да се използват като тор в селското стопанство. В тази връзка се предлагат решения за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво.

 

Eнергийна ефективност, умни градове и управление на отпадъци - отново на фокус

 

Паралелните конференции включват теми с практическа насоченост:


 • Големи масиви с  данни в областта на управлението на градската среда
 • 'e-Health енигма или електронното здравеопазване' - панел на Иновация Норвегия София
 • Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; геотермални помпи за отопление
 • Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП
 • От биологични отпадъци към биогаз - добри примери и др.

 

Лектори ще са представители от Европейска инвестиционна банка, EURELECTRIC, Европейския геотермален съвет, Международна геотермална асоциация, Българска термопомпена асоциация, Румънското и Македонско геотермално общество, Европейската Big Data Value Асоциация, ICT Cluster България, Българска фасилити мениджмънт асоциация, експерти от Норвегия и България, фирми от бранша и др.

 

За да се регистрирате, кликнете тук.


 

   още от Новини
   още от Еко