Екстериорна вертикална градина

18.03.2016 / 15:31 - citybuildhome.bg
  свежо  

В проекта на Viridis Landscape Architects преобладаващата част от използваните растителни видове са от местната българска флора.

 

Те са подбрани да бъдат и с общи екологични изисквания - всички растения са влаголюбиви и сенкоиздръжливи. 

 

Екстериорна вертикална градина

Екстериорна вертикална градина

Екстериорна вертикална градина


 

   още от Новини
   още от Градина