За по-добра акустика в детски градини и училища

26.09.2018 / 14:30 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Ехото, ниската чуваемост и замърсеният въздух са проблеми, които се разрешават със специалната плоскост Cleaneo Akustik на Knauf.

 

След суматохата около първия учебен ден и адаптиране към подновени задължения и график, учебната година вече наистина започна. Това е добър повод да ви припомним за един продукт, който значително подобрява условията в помещенията, в които учат и играят нашите деца.

 

За по-добра акустика в детски градини и училища

 

Още в началото на 21 век екипът на отдел "Развойна дейност" на "Кнауф Германия" разработва перфорираната плоскост Cleaneo Akustik - модификация на съществуващата гипскартонена плоскост, която звукопоглъща смущаващите шумове в помещението, намалява времето на реверберация, повишава концентрацията и ефективността, създава оптимални условия за учене и усвояване на материала, осигурява по-чист въздух с намалени вредни емисии.

 

За по-добра акустика в детски градини и училища

 

В класните/детските стаи високото ниво на шум може бързо да се превърне в смущаващ фактор. Често на учителите им се налага да говорят двойно по-високо, за да задържат вниманието на децата. Когато вербалната комуникация е в основата на предназначението на помещенията, основните фактори от решаващо значение за една добра акустика са:

 

Време на реверберация

 

Времето на реверберация е една от най-важните характеристики за оценка дали едно помещение удовлетворява акустичните изисквания. В помещения с дълго време на реверберация, разбираемостта на говора намалява. Поради това подходящото време за реверберация се определя в зависимост от обема на помещението. В Наредба № РД-02-20-03 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата има изискване за време за реверберация в учебните пространства. За да бъде постигнато, е необходимо прилагането на поглъщащи материали като окачени тавани и евентуално като стенна облицовка.

 

Структура на звуковото поле

 

Звуковото поле в класната стая трябва да бъде дифузно (разсейващо), а смущаващото многократно отразяване на звуковата вълна да бъде минимално. Тези изисквания се постигат със специални системи за стени и тавани, като тавани със звукопоглъщащи и отразяващи зони дават най-добрите резултати.

 

За по-добра акустика в детски градини и училища

 

Отражение на звуковата вълна

 

За оптимална комуникация на средни и големи разстояния при нормална сила на гласа е необходимо директно предаване на звук от говорителя към слушателя. Първичното отражение (R) оказва благоприятен ефект за отчетливостта на говора, тъй като се засилва ефектът от директната звукова вълна (D).

 

За по-добра акустика в детски градини и училища

 

Плочите Cleaneo Akustik са специално перфорирани, което ги превръща в постоянно действащ филтър. Той не се нуждае от електроенергия и функционира безотказно през целия експлоатационен период. Така контролът над качеството на въздуха може да бъде в ръцете на всеки. Благодарение на зеолита в тяхното ядро Cleaneo Akustik е патентована плоскост без аналог, отговаряща на предизвикателствата на новото време за чиста среда на живот.

 

За по-добра акустика в детски градини и училища


 

   още от Новини
   още от Детска стая