Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

19.12.2019 / 11:28 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Концепцията на офис сграда „Ричхил“ е последователно развита на всички нива – от градоустройственото решение до вътрешните пространства.

 

Офисна сграда "Ричхил" се намира южно от Околовръстния път на София в м. „Малинова долина". Проектанти на сградата са „А и А Архитекти". Разделянето на два блока има за цел да разчупи обема на сградата и да смали нейната визуална тежест, за да може да се впише по-добре в околната среда. Блоковете са скосени в план, образувайки обща композиция, насочваща погледа към пространството между сградите с просторно и богато осветено входно фоайе, което създава плавен преход между външното и вътрешното пространство.

 

Двата блока с начупени призматични обеми са свързани помежду си на ниво партер и първи етаж. Всеки блок има по седем офисни етажа. Под сградата е изграден двуетажен подземен паркинг с допълнителни паркоместа с АС зарядни станции. На подземните нива са изградени складови, технически помещения и съблекални с бани за служителите, които идват с велосипеди.

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Фоайето разпределя потоците към офисите в двата блока и към заведенията за хранене. Към него е изградена голяма мултифункционална зала с подвижни преградни стени, с възможност за обединяване с фоайето при необходимост от провеждане на по-мащаби събития. Фоайето включва и изложбена зала.   

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Архитектурният език на сградата е продължен и в интериора на общите части - таванът на фоайето, централната рецепция и мебелите за сядане са оформени с пана, наподобяващи формите на сградата, а цветовите комбинации продължават логиката на цветовия код, заложен при фасадите. 

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Офисните пространства с впечатляващи гледки към Витоша и София са оборудвани с двойни подове и окачени тавани. Освен санитарни възли, сървърни помещения и кухненски боксове, към всеки офис има и външна тераса. Кухненските боксове са гъвкави и могат да варират като местоположение и размер на етажа. Някои от етажите имат привилегията да използват по-големи тераси с естествено озеленяване.  Оптималното разстояние от фасадата до централното комуникационно ядро позволява достъпа на естествена светлина до всяка точка на офиса.

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Единият от двата блока е зает от офисите на „Телелинк Холдинг" и дъщерните й компании. В проектираният от „А и А Архитекти" интериор на офисите е продължен архитектурния език на сградата в по-дребен мащаб.

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Офисните пространства са преливащи, обособявайки работни кътове, разделени от зали за срещи и мениджърски кабинети. На втори етаж е разположена централната рецепция на компанията, конферентен блок с различни по големина зали за срещи, както и голяма зона за рекреация със специално създадени за проекта мебели.

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

В интериора на „Телелинк Холдинг" се разчита на контраста между нюансите на мокета, неутралните светли тонове стените и мекотата на дървените плоскости на мебелите и вратите. Част от стените на помещенията са решени с различни графични изображения, създаващи разнообразие и идентичност в пространството.

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

"Ричхил" е „интелигентна сграда" с комплекс от системи и технологии, насочени към създаването на високоефективна и икономична система за управление на сгради (Building Management Systems - BMS). Разполага с платформа, която позволява интеграция и комуникация между системите, съхранява история за всички събития и действия, позволява отдалечено управление. Това гарантира максимално ефективна поддръжка на сградата, както и проследяване работоспособността на всички активни системи - мониторинг на асансьори, дистанционно отчитане на измервателни уреди, следене състоянието на дизелгенератора, както и управление на климатичните камери. 

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

"Ричхил" предлага гъвкава и адаптируема микросреда благодарение на високия клас система за сградна автоматизация, която позволява да се управляват автоматично всички системи - контрол на достъп, видеонаблюдение, управление на осветление и щори, пожароизвестяване, климатизация и вентилация. За гаранция на непрекъсваемост на работния процес има свързаност към две независими електрически подстанции, както и допълнителна резервираност към дизелгенератор. "Ричхил" предлага оптична интернет свързаност с гарантирана висока скорост от двама доставчици.

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

Архитектурният език на сградата - продължен и в интериора

 

За екстериора на сградата - вижте повече в CityBuild.bg.


 

   още от Новини
   още от Интериорни проекти
   още от Офис