Абстрактни скулптури от Валентин Господинов

05.04.2017 / 15:30 - citybuildhome.bg
  свежо  

Произведенията изключват изобразителността, като разчитат на въздействие върху емоционалните възприятия и чувствителността на зрителя.

 

5 - 17 април 2017

Откриване - 5 април (сряда), 18:00 часа

Галерия „Академия", ул. „Шипка" 1 

 

Абстрактни скулптури от Валентин Господинов

 

Експозицията включва серия от абстрактни творби, които проследяват пластическите търсения на автора, датиращи още от студентските му години. Техните пространствени решения развиват експериментално проблема за взаимоотношенията между обеми, равнини и форми, както и за поеманата, пропусканата или отразяваната от тях светлина.

 

В представените работи са приложени и физични процеси, свързани с теорията на звуковата вълна и с физичните принципи при светлината, които са трансформирани в изразни средства на скулптурната композиция. Светлинният ефект „дифракция” например, е повод да се потърси натрупването на светлинната вълна, при което се получава вторичен образ. Подобен е и случаят с разпространението на звуковата вълна и нейното отражение в правилни или неправилни затворени пространства.

 

Авторът разчита и на въздействие на базата на физическото напрежение, което подсъзнателно оказва влияние върху емоцията на зрителя. Ползването на физическото напрягане на елементи и баланса между напрягащ и напряган елемент до пълна статика, покой.

 

Представените работи са изпълнени в повечето случаи в размер, адаптиран за камерна среда и в голямата си част имат проектантски характер. По принцип в първоначалната идея анализът на композицията и конструктивните принципи са заложени за размери, подходящи за екстериорна среда. Материалите, от които са изпълнени работите, също са съобразени с възможността за увеличаване на размерите, като предимно е работено с желязо и стомана, в повечето случаи поцинкована. Част от скулптурите са изработени от неръждаема стомана, като в зависимост от идеята на автора са обработени с акрилни бои.

 

Абстрактни скулптури от Валентин Господинов

 

Творческа биография на Валентин Господинов 


 

   още от Новини
   още от Арт